Plaatsingsformulier

Verklaring van afstand van een dier

Beschrijving van het dier

Wat soort dier is het?
hondkatPlaats:
oornekbil
linksrechts
Geboortedatum

Geslacht
mannelijkvrouwelijk
Gesteriliseerd
janeen

Gezondheidsgegevens van het dierIn orde met vaccinaties
janeen

Documenten afgegeven samen met het dier

Gegevens in verband met de vroegere levensomstandigheden van het dier

Ik ben de eigenaar van het dier sinds:

Overdag leefde het dier
binnenbuitenbinnen en buiten
Overnacht leefde het dier
binnenbuitenbinnen en buiten
Het dier leefde samen met andere huisdieren
janeen

Het dier leefde in een gezin met kinderen:
janeen


Het dier leefde met oudere personen:
janeen

Type van voeding
blikbrokkengekookt

Informatie aangaande het karakter en het gedrag van het dier

De hond heeft een verdedigings –aanval – of pakwerkopleiding gevolgd?
janeenhet betreft een kat

Het dier heeft agressief gedrag getoond tegenover:
* een gezinslid:
ja, een kindja, een volwassenneen
* vreemde personen:
ja, een kindja, een volwassenneen
* andere dieren:
janeen

Het dier is wagenziek
janeen
Hij kan
zeer goedmoeilijkniet alleen thuis blijven

Hij is zindelijk in huis
janeen
Hij probeert te ontsnappen uit het huis of de tuin
janeen

Reden van afstand

Gelieve 1 of meerdere foto's (png, jpg, jpeg, txt en kleiner dan 2MB) van het dier toe te voegen.

Dit gedeelte bevat gegevens die niet mogen meegedeeld worden aan kandidaat-adoptanten.

Gegevens van de vorige eigenaar (aanbrenger van het dier)
Hierbij verklaar ik,

vrijwillig afstand te doen van bovengenoemde dier en hem toe te vertrouwen aan de Blauwe Wereldketen teneinde hem te laten adopteren.
Door dit document te ondertekenen doe ik afstand van elk recht op dit dier en laat ik de Blauwe Wereldketen er vrij over beschikken.
Ik verklaar dat de gegevens over het dier overeenstemmen met de waarheid en dat ik bereid ben om de verantwoordelijkheid op mij te nemen indien bewezen wordt dat ik bewust verkeerde informatie heb verstrekt.OPGELET : “Bedankt voor uw bericht.” toont aan dat het formulier correct naar onze dienst verzonden werd.

logo blanc